Prelungirea valabilităţii dovezii înlocuitoare 
 
Procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei, poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, în următoarele cazuri: 
- la cererea titularului permisului de conducere reţinut, când a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi 
(5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) şi la art. 92 alin. (3) şi (5) din OUG 195/2002 
- când titularul fost implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane. 
 Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere din judeţul pe raza căruia s-a comis fapta, în vederea implementării acestor informaţii în baza naţională de date.