Documente utile

Modele de cereri și doc. privind activitatea poliției de investigare a criminalității economice

1.    Model cerere de avizare în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 1), necesară pentru:
- Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc tradiționale, reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice; în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) lit. A din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 
Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean pe raza căruia își au sediul social.
- Acordarea avizelor în domeniul jocurilor de noroc la distanță, tuturor reprezentanților legali/asociaților care dețin minimum 5% din acțiuni/administratorilor, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) lit. B din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și Anexa nr. 6A din Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 privind documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc clasa I.
Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Cererea de avizare va fi însoțită de următoarele documente: 
-  Tabel nominal cu persoanele pentru care se solicită avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, C.N.P.-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitatea pentru care solicită avizul;
-  Actul constitutiv al societăţii sau orice alt document din care rezultă calitatea stabilită de lege pentru persoanele care solicită avizul;
2.    Tabel nominal cu persoanele care solicită avizul în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 2).
 

Detalii

Cazier judiciar

Informații cazier judiciar si certificat de integritate comportamentala

Detalii

Eliberări diverse documente

Eliberări diverse documente

Detalii