Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș este organizat în baza Legii 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi funcţionează pe baza legilor, decretelor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, dispoziţiilor, ordinelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi a celorlalte acte normative emise de ministrul administraţiei şi internelor, precum şi a dispoziţiilor inspectorului general al Poliţiei Române şi a prezentului regulament.

Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiș se desfăşoară pe baza şi în executarea legii, acţionând pentru aparărea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public şi privat, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale statului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș are competenţă de a organiza, coordona şi executa activităţile de asigurare a respectării ordinii şi liniştii publice, de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a avutului public şi privat, de prevenire şi descoperire a infracţiunilor, aducându-şi contribuţia la realizarea şi consolidarea statului de drept.

1.    Asigura, in conformitate cu dispozitiile Ministrului Afacerilor Interne si ale Inspectoratului General al Politiei Romane, incadrarea inspectoratului de politie cu personalul prevazut in statul de organizare;

2.    Organizeaza pregatirea de specialitate si fizica a efectivelor, intreprinde masuri pentru imbunatatirea starii si practicii disciplinare, asigurand permanenta capacitate de interventie si mobilizare a unitatii;

3.    Coordoneaza perfectionarea activitatii lucratorilor de politie din subordine asigurand cadrul optim si folosirea celor mai eficiente mijloace si metode de munca, promovand un management modern si eficient;

4.    Îndruma, sprijina si controleaza activitatea la nivelul structurilor de politie municipale, orasenesti si comunale de pe teritoriul judetului;

5.    Analizeaza sistematic starea infractionala, cauzele si tendintele acesteia, intreprinde masuri pentru sporirea activitatii de prevenire, descoperire si combatere a infractiunilor si a altor fapte antisociale, optimizeaza cadrul de desfasurare a programelor prioritare;

6.    Asigura, in limita normelor si prevederilor de plan, mijloacele financiare si materiale, munitia si tehnica de lupta necesara unitarii pentru indeplinirea misiunilor;

7.    Asigura cadrul legal optim pentru informarea opiniei publice cu principalele preocupari ale politiei, transparenta decizionala, rezolvarea sesizarilor, reclamatiilor si propunerilor care sunt adresate de catre catateni;

8.     Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau dispozitii ale Ministrului Afacerilor Interne.