Adresa de e-mail pentru primirea copiilor documentelor necesare în relația cu Serviciul de Investigații Criminale, în format electronic, este judiciar@tm.politiaromana.ro

Atașat, găsiți anunțuri cu privire la activitatea de detectiv particular, reglementări pentru societățile comerciale care dezmembrează autovehicule sau reglementări în utilizarea detectoarelor de metale.

 

EXAMEN DETECTIVI PARTICULARI

                                       

~~ANUNT
 EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE DETECTIV PARTICULAR

            RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE DE LA:
                        Telefon: 0256/402166 Cms. sef Sarbu Silviu
                                       0256/402164 Cms. sef Marioni Dinel

 

 -Data examenului este 07.06.2018, orele 10.00, la sediul I.P.J.Timis,
-perioada de depunere a dosarelor este 07.05-22.05.2018,
-conditiile de participare:
-cetatenia romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European,
-poseda cel putin studii medii si este absolvent a unei scoli postliceale de detectivi particulari sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invatamant superior,
-este apt din punct de vedere medical,
-sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni savarsite cu intentie,
-sa nu desfasoare o activitate care implica exercitiul autoritatii publice,
-sa aiba domiciliul stabil pe raza jud. Timis.

-documente necesare:
-cerere tip (ce se poate obtine de la cei doi ofiteri mai sus mentionati),
-curriculum vitae,
-act de stare civilă (certificat de nastere)  si carte de identitate, ambele in original si copie,
-act de studii superioare (diplomă de licentă) original si copie,
-act de absolvire curs de specialitate in copie, acolo unde este cazul,
-certificat medical conform Ordinului MAI nr.724/09.07.2005 (bareme medicale)-tipizatul se poate obtine de la cei 2 ofiterii de politie desemnati, mai sus mentionati,
-certificat de testare psihologică (nu mai vechi de 6 luni si sa cuprinda mentiunea pentru examenul de detectivi particulari),
-declaratie notarială din care să rezulte că nu desfăsoară o activitate care să implice exercitiul autoritătii publice,
-dovada platii taxei de participare la examen, in cuantum de 139.27 lei (plata se va realiza dupa depunerea si verificarea dosarului)

-bibliografie:
-Constitutia Romaniei, actualizata,
-Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular actualizata,
-H.G. nr.1666/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003, actualizata,
-Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, actualizata,
-H.G.nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, actualizata,
-Legea nr. 31/1990 republicata privind infiintarea societatilor comerciale, actualizata,
-O.U.G.nr.44/2008 privind desfasurarea activitatiilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiare actualizata,
-Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si libertatilor Fundamentale
-Noul Cod penal-partea speciala, Noul Cod de procedura penala-partea generala.

           Reprezentantii mandatati ai asociatiilor profesionale de detectivi particulari care doresc sa participe cu rol consultativ la examen, se vor adresa in scris Inspectoratului de Politie al Judetului Timis-Serviciul de Investigatii Criminale pana in data examenului examenului.
          

Detalii