PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TESTULUI DE CUNOAŞTERE A REGULILOR DE CIRCULAŢIE

INCEPAND CU DATA DE 02.08.2021 ACTIVITATEA PRIVIND CUNOASTEREA REGULILOR DE CIRCULATIE SE VA DESFASURA SAPTAMANAL DOAR IN ZIUA DE JOI !

Solicitantii se vor prezenta la ghiseul Serviciului Rutier in intervalul orar 09.00-11.30, inainte de sustinerea testului, in vederea programarii, avand asupra lor in mod obligatoriu masca de protectie si instrument de scris cu pasta albastra. De asemenea trebuie sa prezinte dovada de retinere a permisului de conducere, in original(aflata in perioada de suspendare) precum si actul de identitate.

 

,, - Articolul 104 - alin. (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii se reduce cu o treime, de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

                      - alin. (2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);

c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

- Articolul 106: Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Articolul 106^1 alin. (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului ori circulaţia pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

                       alin. (2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) şi d), până la expirarea perioadei acesteia.

                       alin. (3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

- Articolul 106^2 alin. (1): Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106 sau 106^1, la orice serviciu al poliţiei rutiere.”

 

Testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie se susţine incepand cu luna August 2021, în ziua de JOI (ora 12.00)  la sediul Serviciului Rutier, situat pe bulevardul Take Ionescu nr. 44-46.

Conducătorii auto se vor prezenta pentru susţinerea examenului in intervalul orar 09.00-11.30 in vederea programarii, având asupra lor cartea de identitate şi dovada de reţinere a permisului de conducere în original. În cazul pierderii dovezii înlocuitoare a permisului, aceştia se pot prezenta cu o declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notar public.

Se recomandă să aveți asupra dumneavoastră un instrument de scris de culoare albastră, și mască de protecție respiratorie.

Examenul de cunoaştere a regulilor de circulaţie poate fi susţinut doar de conducătorii auto cărora le-a expirat perioada de valabilitate a dovezii înlocuitoare..

Adresa de Email unde pot fi trimise solicitarile privind reducerea perioadei de suspendare este rutiera@tm.politiaromana.ro

Serviciul Rutier Timiş nu percepe taxă pentru susţinerea examenului.