PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOAŞTERII REGULILOR DE CIRCULAŢIE

ÎNCEPAND CU DATA DE 06.03.2023 ACTIVITATEA PRIVIND VERIFICAREA CUNOAȘTERII REGULILOR DE CIRCULATIE SE VA DESFAȘURA SAPTAMÂNAL ÎN ZILELE DE LUNI ȘI JOI !

Solicitantii se vor prezenta la ghiseul nr. 2 al Serviciului Rutier in intervalul orar 09.00-10.30, in vederea programarii, avand asupra lor in mod obligatoriu actul de identitate (pașaport) și dovada de retinere a permisului de conducere, in original(aflata in perioada de suspendare).

 

,, - Articolul 104 - alin. (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii se reduce cu o treime, de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

                      - alin. (2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);

c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

- Articolul 106: Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Articolul 106^1 alin. (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului ori circulaţia pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

                       alin. (2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) şi d), până la expirarea perioadei acesteia.

                       alin. (3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

- Articolul 106^2 alin. (1): Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106 sau 106^1, la orice serviciu al poliţiei rutiere.”

 

Testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie se susţine incepand cu luna Martie 2023, în zilele de LUNI și JOI, în format electronic, la sediul Serviciului Rutier, situat pe bulevardul Take Ionescu nr. 44-46.

Conducătorii auto se vor prezenta pentru susţinerea examenului in intervalul orar 09.00-10.30 in vederea programarii, având asupra lor cartea de identitate (pașaport) şi dovada de reţinere a permisului de conducere în original. În cazul pierderii dovezii înlocuitoare a permisului, aceştia se pot prezenta cu o declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notar public.

Se recomandă ca persoanele interesate să se prezinte fără a avea asupra lor dispozitive electronice și obiecte voluminoase. De asemenea este necesar un instrument de scris pentru completarea cererii în cazul persoanelor care promovează testul.

Examenul de cunoaştere a regulilor de circulaţie poate fi susţinut doar de conducătorii auto cărora le-a expirat perioada de valabilitate a dovezii înlocuitoare.

Adresa de Email unde pot fi trimise solicitarile privind reducerea perioadei de suspendare este rutiera@tm.politiaromana.ro

Serviciul Rutier Timiş nu percepe taxă pentru susţinerea examenului.