ATENȚIE

       Începând cu data de 13 aprilie a.c., ghișeul pentru eliberarea certificatelor de Cazier Judiciar și a certificatelor de Integritate Comportamentală, situat în municipiul Timisoara, bulevardul Take Ionescu,nr. 44-46, în cadrul reședinței I.P.J. Timiș, se va muta și își va desfășura activitatea la parterul clădirii Poliției Municipiului Timișoara, situat pe strada Andrei Mocioni, nr. 8-10, pe malul canalului Bega. Intrarea la ghișeu este comună cu Serviciul Pentru Imigrări Timiș.

        De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că programul rămâne neschimbat, fiind același ca și până în prezent.

Programul de Lucru cu Publicul

 

 

TIMIȘOARA
Sediu Inspectorat

blv. Take Ionescu nr.44 - 46

TIMIȘOARA
Secția 3 Poliție

Calea Șagului nr.16

TIMIȘOARA
Secția 4 Poliție 

P-ța A. Iancu nr.14

LUNI

8:30 - 12:00
13:00 - 16:00

9:00 - 12:00

15:00 - 18:00

MARŢI

8:30 - 12:00
13:00 - 16:00

15:00 - 18:00

9:00 - 12:00

MIERCURI

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

JOI

8:30 - 12:00
13:00 - 16:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

VINERI

9:00 - 11:00
12:00 - 14:00

-----

-----

SÂMBĂTĂ

9:00 - 12:00

-----

-----

 

 

 

 

LUGOJ
Poliția Municipiului Lugoj

Piața I.C. Drăgan nr.5

LUNI

9:00 - 11:30

MARŢI

13:30 - 16:00

MIERCURI

-----

JOI

13:30 - 16:00

VINERI

-----

SÂMBĂTĂ

-----

 

  

 

FĂGET
Poliția Oraș Făget

Str. 1 Decembrie 1918 nr.3

LUNI

-----

MARŢI

-----

MIERCURI

11:00 - 13:00

JOI

-----

VINERI

10:00 - 12:00

SÂMBĂTĂ

-----

 

 

 

 

SÂNNICOLAU-MARE
Poliția Oraș Sânnicolau-Mare

Str. Mihai Viteazu nr.1-2

LUNI

14:00 - 16:00

MARŢI

-----

MIERCURI

-----

JOI

9:00 - 11:00

VINERI

-----

SÂMBĂTĂ

-----

 

 

 

 

 

 

 

JIMBOLIA
Poliția Oraș Jimbolia 

Str. Republicii nr.16

LUNI

-----

MARŢI

-----

MIERCURI

9:00 - 12:00

JOI

-----

VINERI

-----

SÂMBĂTĂ

-----

 

 

   

 

DETA
Poliția Oraș Deta

Calea Ghiladului nr.1-3

LUNI

-----

MARŢI

9:00 - 11:00

MIERCURI

9:00 - 11:00

JOI

-----

VINERI

-----

SÂMBĂTĂ

-----

 

 

 

 

BUZIAȘ

Poliția Oraș Buziaș
str. Principală nr.17

LUNI

-----

MARŢI

12:00 - 15:00

MIERCURI

-----

JOI

-----

VINERI

-----

SÂMBĂTĂ

-----

 

   


 Cu excepția zilelor de Sărbători Legale Nelucrătoare

 ATENȚIE!!!

Începând cu data de 01.01.2022, va intra în vigoare Legea nr.267/2021, pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel că:

se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”, sens în care au fost actualizate informațiile referitoare la eliberarea certificatului judiciar și a certificatului de integritate comportamentală.

 

I.OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR DE CĂTRE

PERSOANA FIZICĂ

1.Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la oricare dintre ghișeele menționate mai sus, însoţită de:

 Acte necesare:

• cererea tip completată (Anexa 22 din HG nr.345/2010);

• actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), doar în original, aflat în termen de valabilitate;

2.Pentru un minor în vârstă de până la 14 ani, certificatul de cazier judiciar se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

Acte necesare:

• cererea tip completată (Anexa 22 din HG nr.345/2010);
• actul de identitate al părintelui/tutorelui, doar în original;
• certificatul de naștere al minorului, doar în original;

3.În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit sau avocat:

Acte necesare:

• cererea tip completată (Anexa 22 din HG nr.345/2010);

• actul de identitate împuternicit, avocat (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), doar în original, aflate în termen de valabilitate;

• procura autentificată în original și copie sau împuternicire avocaţială, doar în original. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

 

„Potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.”

 

Termene eliberare și valabilitate

- Cererea pentru persoanele fizice se eliberează de regulă, „pe loc”, sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România iar certificatul este valabil 6 luni de la data emiterii, numai în scopul pentru care a fost eliberat;

- Totodată, având în vedere modificările aduse Legii 290/2004, în conformitate cu Legea 363/2022, conform art. 17, alin. 2, ”La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetățeni al unui stat membru, altul decât România, se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetățenie, obținut în condițiile art. 30. La certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanților unei țări terțe se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care dețin informații cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obținut în condițiile art. 30.”

În referire la cele sus-menționate, eliberarea certificatelor de cazier pentru cetățenii străini, dintr-un stat membru U.E., se va face în termen de până la 30 de zile.

 

Eliberare cazier online pentru persoane fizice se face prin folosirea aplicațiilor disponibile la adresele de internet:

https://www.ghiseul.ro

Pentru acces după crearea contului autentificarea se face cu cardul bancar emis de orice unitate bancară din România

https://hub.mai.gov.ro

Pentru acces este necesară validarea contului creat prin prezentarea o singură dată  la orice ghișeu de eliberare cazier judiciar

Precizăm că pentru autentificarea în aplicațiile de mai sus se poate folosi și contul creat în aplicația de identitate digitală „ROeID”.

ATENTIE: Certificatul obtinut în format electronic nu se tipărește.

 

II.OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ DE CĂTRE

PERSOANA FIZICĂ

în baza Legii nr.118/2019 la nivelul IPJ TIMIŞ

Pentru a obţine un certificat de integritate comportamentală, orice persoană fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, la oricare dintre ghișeele menționate mai sus, însoţită de:

Acte necesare:

• cererea – tip cu datele complete de identificare şi motivată (Anexa 1 HG nr.127/2020);

•  actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), doar în original, aflat în termen de valabilitate;

 

Când cererea se depune prin împuterniciţi, aceasta va fi însoţită de procura autentificată în condiţiile legii (în original și copie);

 Termene eliberare și valabilitate

- Cererea pentru persoanele fizice se eliberează de regulă, „pe loc”, sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România iar certificatul este valabil 6 luni de la data emiterii, numai în scopul pentru care a fost eliberat;

 

III.OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR DE CĂTRE

PERSOANA JURIDICĂ

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoană juridică poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal sau împuternicit, la orice subunitate de poliție la care funcţionează ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

Acte necesare:

 - cererea tip (anexa nr.35 la H.G. nr.345/2010) se completează în prealabil și se depune prin reprezentant legal sau împuternicit, care trebuie să își dovedească această calitate;

- anexa nr.38 din HG nr.345/2010 care se va completa și va însoții în mod obligatoriu toate cererile pentru  persoanele juridice(reprezentant legal/împuternicit).

- actul de identitate în original în termen de valabilitate al persoanei care depune documentele(reprezentant legal/împuternicit);

- certificatul de înregistrare a persoanei juridice(tip S.R.L./S.A.), în original;

- actul de constituire/înființare și certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice(tip ONG-uri, respectiv asociații, fundații, cluburi sportive, etc.), în original;

 

ATENȚIE!!!

Persoanele fizice autorizate(PFA), întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite în baza O.U.G. nr.44/2008, nu au personalitate juridică și nu răspund penal, deci nu pot fi incluse în evidența cazierului judiciar privind persoanele juridice.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se va elibera doar certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică.

 

IV.OBŢINEREA COPIEI DE PE CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ DE INSTITUȚII PUBLICE ȘI ORGANELE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, CENTRALE ȘI LOCALE

în baza Legii nr.118/2019 la nivelul IPJ TIMIŞ

 Entitățile prevăzute la art.17 și 18 din lege depun cererile la locul de naștere al persoanei verificate, pe bază de adresă.

          Art.17. - (2) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, centrale și locale, pot obține o copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține, potrivit Legii nr.290/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

         Art.18. - (1) Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

                 (3) Cu acordul persoanei verificate, entitățile prevăzute la alin.(1) pot solicita o copie de pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr.290/2004,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

            Adresa instituţiilor trebuie să fie însoțită de cererile persoanelor pentru care se face verificarea şi de acordul expres al persoanei verificate.

Acordul persoanei se prezumă a fi luat:

- dacă la adresă se anexează un document scris de persoana verificată prin care își exprimă acordul;

- dacă entitatea solicitantă precizează în cuprinsul adresei că a obținut acordul persoanei/persoanelor verificate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și obținerea copiei/certificatului.

Adresele primite de la entitățile prevăzute în art.18 se restituie dacă în cuprinsul acestora nu se menționează temeiul legal în baza căruia efectuează verificările precum şi lipsa acordului persoanei/persoanelor.

 ATENȚIE ! ! !

        Art.25 În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, organele administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a evalua cadrul legal din domeniul de competenţă şi, după caz, de a demara demersurile necesare de natură legislativă şi/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfăşoare activităţi profesionale, activităţi de voluntariat sau orice alt tip de activităţi care presupun:

a) contactul direct cu copiii;  

            b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile; 

            c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

 În baza art.20 alin.7 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare – „instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice”.

Persoanele care doresc să obțină certificat de cazier judiciar/certificat de integritate comportamentală în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc., la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învățământ, sănătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel persoanele nemaifiind obligate să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea/eliberarea/ridicarea documentelor menționate.

V.ALTE INFORMAȚII DE INTERES

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-şi demonstreze calitatea.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Persoanele cu reședința sau domiciliu în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverinţe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Pentru situaţiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverinţelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România, este valabil 6 luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, persoana fizică se poate prezenta la orice unitate sau subunitate de poliție din țară, în care există ghișeu de cazier judiciar, indiferent de locul de naștere al solicitantului.

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.