SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ este unitatea de specialitate din cadrul I.P.J. Timiș care coordonează activitatea de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul serviciilor, birourilor și compartimentelor ce aparțin I.P.J. Timiș, precum și pentru celelalte structurilor teritoriale.

Ca principale atribuții,  Serviciul Pregătire Profesională:

  1. coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea de specialitate, perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;
  2. coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești cu cele patru componente:
  3. pregătirea tactică;
  4. pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării;
  5. pregătirea în domeniul targerilor cu armamentul din dotare;
  6. pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu.

Obiectivul principal al unității îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul atingerii  dezideratelor instituționale, cum ar fi:

  1. Un corp polițienesc bine pregătit pentru a face față provocărilor mediului operativ;
  2. Un proces de instruire teoretică și practică de calitate;
  3. Dezvoltarea permanentă și menținerea unui nivel corespunzător de pregătire practică în concordanță cu dinamica mediului operativ și în considerarea bunelor practici în domeniu ale polițiilor europene partenere.

 

Șeful serviciului: Subcomisar Seleșan Paul Lucian